Småföretagarens & fastighetsägarens
bollplank och hjälpreda i byggfrågor

Ett stöd åt lagen

Advokatfirman Werner är Karlskronas äldsta och en av de största i Blekinge. I firman förenas lång och gedigen erfarenhet med juridisk och affärsmässig kompetens. Till klienterna räknas såväl privatpersoner som stora och små företag. Kunderna finns företrädesvis i regionen men även i andra delar av landet – från Malmö i söder till Stockholm i norr.
 
Firman är verksam inom de flesta förekommande juridiska områden, men med en viss tonvikt på olika typer av affärs- och bolagsjuridik, förklarar Gustav Linge, en av fyra verksamma jurister på Advokatfirman Werner. Det kan handla om snart sagt alla delar av företagandet där det finns behov av juridisk vägledning eller sakkunskap – från att upprätta olika typer av avtal till konkursutredningar.
Ett sådant område där advokatfirman är verksam är fastighets- och entreprenadrätt.
 
– I de fallen rör det sig ofta om någon slags tvist, berättar Gustav Linge. Parterna kan till exempel vara oense om hur avtal ska tolkas eller om leveranser har skett i tid, till rätt pris eller med rätt kvalitet.
Inte sällan är det komplicerade byggnadstekniska frågor som ska redas ut. Frågor som kräver specialkunskaper och kompetens som normalt inte står att finna på ett advokatkontor.
 
– För att få en riktigt professionell och fackmannamässig bedömning anlitar advokatfirman olika sakkunniga, med hänsyn till ärendets art och omfattning samt klientens önskemål och val. Björn Holgersson på Sanda konsult är en av de konsulter som har anlitas av advokatfirman, säger Gustav Linge. Erfarenhet och integritet är därvid två tungt vägande skäl bakom advokatfirmans val.
 
– Björn Holgersson har inte bara lång och bred erfarenhet av byggbranschen. Han har dessutom sett den ur nästan varje tänkbart perspektiv: som byggare, som byggherre, som inspektör och som företrädare för kommunala och statliga myndigheter, menar Gustav Linge, och fortsätter: Det ger Björn unika möjligheter att bedöma och utvärdera ett mycket brett spektrum av byggtekniska frågor. Denna stora kunskap gör honom trygg och skänker honom stor integritet. Björn vet att hans bedömningar vilar på stadigaste möjliga grund, sammanfattar advokat Gustav Linge.
 SANDA KONSULT AB
Telefon: 0708-44 27 61
 
Hamnvägen 15
Box 5
370 43 Sturkö 
Medlem i: