Småföretagarens & fastighetsägarens
bollplank och hjälpreda i byggfrågor

Konsten att få en hotellvärd att sova tryggt om natten

Hotell Conrad och hotell Aston är två charmiga familjeägda hotell i centrala Karlskrona. Sammanlagt rymmer de nästan hundra rum. Därtill kommer ett antal företagslägenheter på flera olika adresser i staden. Inget hus är det andra likt och de ursprungliga byggåren spänner över två sekel, från sent 1700-tal och framåt.
 
Rörelsen går bra, men verksamheten sliter förstås på byggnaderna. Genom åren har en räcka större och mindre reparationer och renoveringar avlöst varandra.
 
”Det kunde vara plötsliga saker som läckande tak eller strulande ventilationssystem som måste åtgärdas på stående fot. Eller noga planerade om- och tillbyggnader för att modernisera och öka komforten för våra gäster”, berättar Sofia Berglund Krznaric. Tillsammans med sin mamma, Irene, ägde hon och drev de båda hotellen fram till våren 2014 då de såldes.
 
Men oavsett storlek tenderade byggprojekten att stjäla mer tid och energi från hotellarbetet än vad som var önskvärt.
 
”Det var inte alltid lätt att förstå vad hantverkare och byggmästare pratade om och frågade om. På liknande sätt kunde det trassla till sig i kontakten med olika myndigheter. Varken jag eller min mamma är ju ingenjörer och hade egentligen vare sig tid eller intresse att agera byggherre”, säger Sofia.
 
”Därför var det något av en befrielse när vi upptäckte vilken nytta vi kunde ha av Björn Holgersson och Sanda konsult. Han lyfte en börda från våra axlar och såg till att våra byggprojekt och myndighetskontakter löpte som de skulle.”
 
Genom åren har Björn varit behjälplig i en rad olika roller. Det har gällt det mesta från att utvärdera offerter, till leda omfattande renoveringsarbeten och att vara med vid slutbesiktning av utförda arbeten. Inför försäljningen av hotellen var han också med och skrev ihop en detaljerad redogörelse för fastigheternas skick och tillstånd.
 
”Ja, Björn kände nästan våra hus bättre än vi själva”, medger Sofia. ”Han visste inte bara vad som gjorts utan även vem som hade gjort det, när och hur, eftersom vi alltid anlitade de hantverkare som han rekommenderade. Björn har näsa för kvalitet och det var väldigt tryggt att kunna dra fördel av hans stora kontaktnät med duktiga hantverkare.”
 
Med tiden lärde sig Sofia att ju tidigare Björn engagerades i projekten desto större nytta hade de av hans kunskaper och kompetens.
 
”Vi levde förstås inte alltid som vi lärde. Ibland gick det lite fort och vi blev kanske lite sena med att kontakta Björn. Men även då var hans råd och dåd alltid guld värda. Han var värd sitt pris och mer därtill. Våra många byggprojekt blev förmodligen både bättre och billigare tack vara Björn och Sanda konsult”, konstaterar Sofia Berglund Krznaric.
 
 SANDA KONSULT AB
Telefon: 0708-44 27 61
 
Hamnvägen 15
Box 5
370 43 Sturkö 
Medlem i: