Småföretagarens & fastighetsägarens
bollplank och hjälpreda i byggfrågor

Villadröm blir sanndröm

Det är lätt att förstå att Linda och Magnus Tufvesson blev förtjusta när de tittade på tomten första gången: 40 meter till havet och den vackra skärgården, skogen runt knuten och ändå nära till barnomsorg och annan service. Likväl var det inget lätt beslut att ge klartecken för bygget.
Hela bostadsområdet stod inför en omstart efter en tidigare konkurs. Den nya entreprenören låg på och ville ha namnunderskrifter på kontraktet.
 
Men frågorna var många och svåra för en lekman att sätta sig i.
 
I vilket skick var bottenplattorna efter att ha stått övergivna i mer än ett år? Vad innebar det att villan nu skulle byggas som ett lösvirkeshus och inte komma monteringsfärdigt? Vad var fördelarna – och nackdelarna – med lättbetong, som var det nya materialvalet till stommen?
 
Linda och Magnus var rådvilla. Det var då som Lindas pappa rekommenderade dem att ta kontakt med Sanda konsult och Björn Holgersson för att få svar på alla sina frågor.
 
”När man bygger ett lösvirkeshus ligger det ett stort ansvar på köparen att se till att allt blir rätt och riktigt”, berättar Linda. ”Men vi kände att vi varken hade tid, energi eller kompetens att kolla allting själva. Vi ville därför ha en oberoende kontrollant, någon som stod på vår sida och som vi kunde lita på. Och med Björn fick vi allt vi önskade”, säger hon.
 
Redan inför kontraktsskrivningen visade sig Björn vara oumbärlig. Han lusläste dokument och såg till att räta ut en massa frågetecken.
 
”Sedan fanns Björn till hands och var drivande under hela bygget, ända fram till slutbesiktningen”, förklarar Magnus. ”Han mätte fukt, kollade rördragningar och höll ett vakande öga över hela processen och alla inblandade. Dessutom kom han med goda idéer och synpunkter på bygget, varav en del även kom dem i grannhusen till nytta.”
 
”Han tvekade aldrig att påpeka något som han tyckte gjordes fel”, fyller Linda i. ”Han vågade vara obekväm när det behövdes.”
 
Det gav resultat. Linda och Magnus är övertygade om att Björns insatser bidrog till att deras villa är så välbyggd och efter inflyttningen har de ännu inte hittat några fel att tala om.
 
”Det var värt vartenda öre att anlita Björn. Jag har redan rekommenderat andra som funderar på att bygga hus att ta hjälp av Björn Holgersson och Sanda konsult”, säger Linda Tufvesson.
 
 SANDA KONSULT AB
Telefon: 0708-44 27 61
 
Hamnvägen 15
Box 5
370 43 Sturkö 
Medlem i: