Småföretagarens & fastighetsägarens
bollplank och hjälpreda i byggfrågor

Ett vackert projekt

Hubendickska huset, på hörnet Ronnebygatan–Norra Smedjegatan i centrala Karlskrona, är ett av världsarvsstadens vackraste. Huset uppfördes efter den stora branden i Karlskrona 1887. Nästan hundra år senare, 1982, förklarades huset som byggnadsminne med hänvisning till dess stora arkitektoniska kvaliteter och lokalhistoriska intresse.

Sedan 1927 äger Tempel Riddare Orden Hermes fastigheten och förvaltar den genom en byggnadsförening. Förutom möteslokal, kök och andra gemensamhetsytor för ordenssällskapet rymmer fastigheten affärer, kontor och några lägenheter till uthyrning, berättar byggnadsföreningens ordförande Sören Persson.

År 2010 gjordes en grundlig utredning av husets skick och kondition. I samråd med bland annat Länsstyrelsen i Blekinge och konsultbolaget WSP beslutades om en omfattande renovering av bland annat tak, takkupor, torn och fasad. Av både praktiska och ekonomiska skäl delades arbetet upp i flera etapper, varav den fjärde och avlutande etappen genomfördes under vintern och våren 2013–14.

Det viktiga uppdraget som projektledare för detta mångmiljonprojekt gick till Björn Holgersson på Sanda konsult.

”Att lägga projektet i händerna på Björn kändes väldigt tryggt”, berättar Sören Persson. ”Med hans långa och gedigna erfarenhet av byggbranschen och hans breda kontaktnät kunde vi vara säkra på att han skulle handplocka duktiga och pålitliga hantverkare att jobba med.”

Tidigt stod det också klart att arbetslaget bestod av skickliga och engagerade yrkesmän. Det märktes inte minst under de regelbundet återkommande byggmötena, förklarar Sören Persson.

”Under Björns ledning löste sig i princip allt i god anda och på ett mycket bra sätt. I dessa sammanhang är Björns sociala kompetens är väldigt stor tillgång”, konstaterar Sören Persson. Tack vare Björns yrkeskompetens och gedigna kunskaper om byggregler, tillstånd och annan formalia löpte även kontakterna med länsstyrelsen och andra myndigheter mycket smidigt.

”Jag kan varmt rekommendera Björn Holgersson och Sanda konsult för den här typen av uppdrag”, säger Sören Persson. ”Hubendickska huset lär inte behöva några reparationer av denna omfattning på åtminstone femtio år, men skulle det bli aktuellt med något liknande projekt skulle jag inte tveka att plocka in Björn som projektledare igen”.
 SANDA KONSULT AB
Telefon: 0708-44 27 61
 
Hamnvägen 15
Box 5
370 43 Sturkö 
Medlem i: