Småföretagarens & fastighetsägarens
bollplank och hjälpreda i byggfrågor

Skyltar för fler affärer

Måtten är imponerande för en skylt: tolv meter hög och fyra meter bred. En ljusramp bakom plexiglas på en ram och ställning av stål. Alltsammans förankrat i ett betongfundament på, mellan tummen och pekfingret, 40–50 ton och placerat i myllan utanför vitvaruaffären.
 
Det var också det största uppdraget som Skylt & Dekor dittills hade tagit sig an. För att försäkra sig om att inget gick snett vid uppsättningen valde bolagets ägare, Ulf Dunér, att anlita expertkunskap.
 
– Vi har satt upp mängder av skyltar genom åren, men det här var något helt annat. Storleken och komplexiteten gjorde att det påminde mer om ett litet husbygge, vilket också innebar att det ställdes helt andra krav än vad vi är vana vid, berättar Ulf Dunér. Det var många nya detaljer och regler att hålla reda på, allt från avrinningen från toppen till dräneringen i marken under.
 
Jobbet som rådgivare gick till Sanda konsult och Björn Holgersson.
 
– Björn klev in i ett tidigt skede och blev något av projektledare. Han satt med i planeringsmöten och fick ordning på alla specifikationer. Sedan var han på plats och kontrollerade att allt blev som det var tänkt och att arbetet utfördes på ett fackmannamässigt sätt, fortsätter Ulf Dunér. Det var väldigt tryggt att ha Björn som bollplank för att snabbt och smidigt kunna räta ut alla frågetecken.
 
Tack vara Björn Holgerssons insatser löpte hela projektet lätt, utan några förseningar eller fördyringar.
 
– Jag är säker på att Björns insatser sparade oss både pengar och bekymmer. Men det absolut viktigaste är att samarbetet med honom öppnat upp nya affärsmöjligheter för oss. Nu vet vi med säkerhet att vi kan på den här typen av stora skyltjobb. Med andra ord har vi vidgat vårt erbjudande och stärkt vår position på marknaden, konstaterar Ulf Dunér.
 
 SANDA KONSULT AB
Telefon: 0708-44 27 61
 
Hamnvägen 15
Box 5
370 43 Sturkö 
Medlem i: