Småföretagarens & fastighetsägarens
bollplank och hjälpreda i byggfrågor

Specialuppdrag

UTBILDNING INOM BYGGSEKTORN

Vi medverkar som föreläsare hos utbildningsföretaget Approvus (http://www.approvus.se/), som har ett brett kursutbud för olika aktörer verksamma inom byggsektorn.

MEDVERKAN VID FRAMTAGNING AV INFORMATIONSMATERIAL

Några av våra kunder har gett oss förtroendet att medverka vid framtagning av informationsmaterial, t.ex.  CW Lundberg (http://www.cwlundberg.se/), som beskriver deras produkters användning, också i förhållande till gällande byggregler.

KONTROLL AV UPPGIFTER

Vi har bistått företag med kontroll av uppgifter som lämnats inför en eventuell medverkan i större projekt.
 
 SANDA KONSULT AB
Telefon: 0708-44 27 61
 
Hamnvägen 15
Box 5
370 43 Sturkö 
Medlem i: