Småföretagarens & fastighetsägarens
bollplank och hjälpreda i byggfrågor

Bakgrund

Över 40 års erfarenhet från byggsektorn i småföretag, statlig och kommunal verksamhet.

Med arbete som skorstensfejare, tillverkning av kontrollutrustningar, utbildning, granskning av bygglov, besiktningar, certifiering av byggprodukter och personal inom byggsektorn på svensk och internationell marknad och kvalitetsrevisioner kan vi erbjuda våra kunder rådgivning och hjälp med genomförande av en mängd olika projekt
 SANDA KONSULT AB
Telefon: 0708-44 27 61
 
Hamnvägen 15
Box 5
370 43 Sturkö 
Medlem i: