Småföretagarens & fastighetsägarens
bollplank och hjälpreda i byggfrågor

Underhåll

Ett välplanerat, förebyggande och långsiktigt underhåll sparar pengar för fastighetsägaren.

Processen med planering och genomförande kräver byggkunnande och kännedom om den enskilda byggnaden. För ett mindre företag tar det ofta en stor del av resurser som behövs i produktionen. Kan ni inte avvara de resurserna eller saknar ni ett djupare kunnande om byggande och/eller processerna kring byggande, kan ni få hjälp av oss.
 
 SANDA KONSULT AB
Telefon: 0708-44 27 61
 
Hamnvägen 15
Box 5
370 43 Sturkö 
Medlem i: