Småföretagarens & fastighetsägarens
bollplank och hjälpreda i byggfrågor

Omdisponering av
lokaler & utrymmen

Fungerar inte era lokaler/utrymmen som ni vill?

Ibland kan en förbättring nås med ganska små medel. Att förändra och strukturera sin användning av lokalerna löser ofta många problem och de byggåtgärder som krävs är oftast begränsade. Med en utomståendes ögon tittar vi på hur ni använder lokalerna i dag och tillsammans med er letar vi oss fram till en så bra lösning som möjligt.
 
 SANDA KONSULT AB
Telefon: 0708-44 27 61
 
Hamnvägen 15
Box 5
370 43 Sturkö 
Medlem i: